Ngữ pháp tiếng Anh

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh | Cách dùng | Dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại tiếp diễn là một “Thì” rất cơ bản và được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Trong bài viết này,  học ngoại ngữ sẽ giới thiệu khái niệm, công thức, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn để giúp các bạn củng cố kiến thức và làm tốt các dạng bài có chứa thì hiện tại tiếp diễn và dễ dàng vượt qua các kì thi tiếng Anh.
Trung tâm ngoại ngữ PopodooKids xin giới thiệu với các bạn serries bài viết về Ngữ pháp tiếng Anh. Chi tiết bài viết dưới đây là cách sử dụng “Thì hiện tại tiếp diễn” (Present Continuous) trong tiếng Anh.

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh là gì?

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Thi hien tai tiep dien

Công thức Thì hiện tại tiếp diễn

Để hiểu và sử dụng thành thạo Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng Anh, bạn có thể khái quát đơn giản bằng các công thức dưới đây cho cả thể khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Câu thể Khẳng định

Thể khẳng định của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn được tạo thành bởi 2 thành phần là trợ động từ “to be” và động từ miêu tả hành động ở dạng V_ing.

 

Công thức S + am/ is/ are+ Ving 
 I + am + Ving

He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is + Ving

You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are + Ving

Ví dụ I am listening to music (Tôi đang nghe nhạc)

They are playing soccer (Họ đang chơi bóng đá)

She is talking on the phone. (Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại)

They are singing a song together. (Họ đang hát cùng nhau một bài hát)

They are watching TV now. (Bây giờ chúng đang xem TV.)

The cat is playing with some toys. (Con mèo đang chơi với mấy thứ đồ chơi)

We are studying English. (Chúng tôi đang học Tiếng Anh.)

* Chú ý:

#1. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau. Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “tobe” và “V-ing”. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

 • S = I + am
 • S = He/ She/ It + is
 • S = We/ You/ They + are

Ví dụ:

 • She is playing the guitar at present.  = Cô ấy đang chơi ghita bây giờ.
  • be → is vì chủ ngữ she là ngôi thứ ba số ít
  • play → playing (V_ing của play)
 •  We are studying English. (Chúng tôi đang học Tiếng Anh.)

#2. Với các từ có tận cùng là “e”, khi chuyển sang dạng ing thì sẽ bỏ đuôi “e” và thêm “ing” luôn. (use – using; pose – posing; improve – improving; change – changing)

#3. Với các từ có tận cùng là “ee” khi chuyển sang dạng ing thì VẪN GIỮ NGUYÊN “ee” và thêm đuôi “ing”. (knee – kneeing)

#4. Quy tắc gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ing:

Nếu động từ có 1 âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ing. (stop – stopping; run – running). Kết thúc 2 nguyên âm + 1 phụ âm, thì thêm ing bình thường, không gấp đôi phụ âm.

Với động từ hai âm tiết trở lên, nếu trọng âm nhấn vào âm cuối thì mới gấp đôi phụ âm. (begin – beginning)

 • Nếu trọng âm nhấn vào vị trí âm không phải âm cuối thì không gấp đôi phụ âm: Listen – listening, Happen – happening, enter – entering…
 • Nếu phụ âm kết thúc là “l” thì thường người Anh sẽ gấp đôi l còn người Mỹ thì không.

Ví dụ:

Travel  : Anh – Anh là Travelling, Anh – Mỹ là Traveling, cả hai cách viết đều sử dụng được nhé.
Động từ kết thúc là “ie” thì khi thêm “ing”, thay “ie” vào “y” rồi thêm “ing”. (lie – lying; die – dying)

Be careful! I think they are lying(Cẩn thận đấy! Tôi nghĩ họ đang nói dối)

Câu Thể phủ định

Thể phủ định của Thì Hiện Tại Tiếp Diễn vô cùng dễ dàng: bạn chỉ cần thêm từ not sau trợ động từ be là xong!

Ví dụ:

 • They aren’t watching the movie. = Họ không có đang xem phim.
  • be → are vì chủ ngữ they là ngôi thứ ba số nhiều
  • watch → watching (V_ing của watch)
  • not được thêm vào sau be để phủ định và được rút gọn vào aren’t
 • Tim isn’t doing his homework right now. = Tim không có đang làm bài tập về nhà lúc này.
  • be → is vì chủ ngữ Tim là ngôi thứ ba số ít
  • do → doing (V_ing của do)
  • not được thêm vào sau is để phủ định

Câu Thể nghi vấn

Thể nghi vấn được dùng để đặt câu hỏi. Trong tiếng Anh có 2 loại câu hỏi: câu hỏi có từ hỏi và câu hỏi Yes/No.

Đối với câu hỏi có từ hỏi (như what, who, where,…) bạn chỉ cần đảo trợ động từ be ra trước chủ ngữ và sau từ hỏi.

Ví dụ:

 1. What are you watching? = Bạn đang xem gì vậy?
 • be → are vì chủ ngữ you là ngôi thứ hai số ít
 • do → doing (V_ing của do)
 • are được đảo ra trước chủ ngữ you và sau từ hỏi what

2. Who is she playing  with ? = Cô ấy đang chơi với ai thế?

 • be → is vì chủ ngữ she là ngôi thứ ba số ít
 • talk → talking (V_ing của be)
 • is được đảo ra trước chủ ngữ she và sau từ hỏi who

Đối với câu hỏi Yes/No bạn chỉ cần đảo trợ động từ be ra trước chủ ngữ.
1. Is he coming? = Anh ấy đang đến  đây à

 • be → is vì chủ ngữ he là ngôi thứ ba số ít
 • come → coming (V_ing của come)
 • is được đảo ra trước chủ ngữ he

2. Are you eating  for dinner? = Bạn đi ra ngoài ăn tối à?

 • be → are vì chủ ngữ you là ngôi thứ hai số ít
 • eat → eating (V_ing của eat)
 • are được đảo ra trước chủ ngữ you

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn sẽ được sử dụng trong các trường hợp cố định, để sử dụng chuẩn xác và hiệu quả nhất loại Thì này trong tiếng Anh, bạn hãy nắm vững các trường hợp sử dụng sau:

hien tai tiep dien

Chức năng thứ 1 của thì hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn diễn tả một sự việc hoặc hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

Ví dụ:

 • They are watching TV now. (Bây giờ họ đang xem TV.)
 • Tim is riding his bike to school at the moment. (Lúc này Tim đang đạp xe đến trường)

Chức năng thứ 2 của thì hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn diễn tả hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.

Ví dụ:

 • I am finding a job. (Tôi đang tìm kiếm một công việc.) ⇒ Không nhất thiết là tôi đang tìm việc ngay tại thời điểm nói, nhưng tôi đang trong quá trình tìm kiếm một công việc (sau khi ra trường hoặc sau khi nghỉ ở công ty cũ.)
 • He is reading “Gone with the wind”. (Anh ấy đang đọc “Cuốn theo chiều gió”.) ⇒ Ý nói cô ấy bắt đầu đọc cuốn sách này từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa đọc xong, nhưng ngay tại thời điểm nói thì cô ấy không phải là đang đọc cuốn sách này.

Chức năng thứ 3 của thì hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai.

Ví dụ:

 • I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow. (Tôi đã mua vé hôm qua. Ngày mai tôi sẽ bay tới New York.)
 • What are you doing next week? (Bạn sẽ làm gì vào tuần tới?)

4. Thì Hiện Tại Tiếp Diễn dùng để diễn tả cái gì đó thay đổi, phát triển hơn.

Ví dụ:

 • The children are growing quickly. (Đứa trẻ cao thật nhanh.)
 • The climate is changing rapidly. (Khí hậu thay đổi nhanh chóng.)
 • Your English is improving. (Tiếng Anh của bạn đang cải thiện.)

Dấu hiệu nhận biết Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng Anh

Thì Hiện Tại Tiếp Diễn thường trong bài tập, đề thi, các câu sẽ đi kèm với các trạng từ hoặc cụm từ sau thì chúng ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn:

 • Now: bây giờ
 • Right now: Ngay bây giờ
 • At the moment: lúc này
 • At present: hiện tại
 • Look!: Nhìn kìa!
 • Listen!: Hãy nghe này!
 • Keep silent!: Hãy im lặng nào

Ví dụ:

 • I am not playing football at the moment. = Lúc này tôi đang không đá bóng.
 • My sister isn’t working now. = Chị gái tôi đang không làm việc.
 • They aren’t dancing at present. = Hiện tại họ đang không nhảy lúc này.
 • Look! He is coming. = Nhìn kia! anh ấy đang đến.

Những động từ không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, một số động từ về tri thức hay tri giác thì chúng ta không dùng thì hiện tại tiếp diễn.

1. Want : muốn

2. Like : thích

3. Love : yêu

4. Need : cần

5. Prefer : thích hơn

6. Believe : tin tưởng

7. Contain : chứa đựng

8. Taste: nếm

9. Suppose : cho rằng

10. Remember : nhớ

11. Realize : nhận ra

12. Understand: hiểu biết

13. Depend: phụ thuộc

14. Seem : dường như/ có vẻ như

15. Know : biết

16. Belong : thuộc về

17. Hope: hy vọng

18. Forget: quên

Bài tập Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh

Sau đây là 1 số dạng bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Chọn dạng động từ đúng ( I’m doing ) hoặc ( I’m not doing)

1. Please don’t make so much noise… I’m trying… (I / try) to work.

2. Let’s go out now …..It isn’t  ranin.. (it / rain) any more.

3. You can turn off t he radio…………………..(I / listen) to it.

4. Kate phoned me last night. She’s on holiday in France. …………….(she / have) a great t ime and doesn’t want to come back.

5. I want to lose weight, so t his week …………. . . ……. ………. .. ….. (I / eat) lunch.

6. Andrew has just started evening classes. .. ……………… …….. . .. (he / learn) Japanese

7. Paul and Sally have had an argument. .. ……………….. ….. …. . …….. (they / speak) to each other.

8. ………… …. (I /get) tired. I need a rest.

9. Tim ……. . .. ……………… (work) today. He’s taken the day off.

10. …. . . (I / look) for Sophie. Do you know where she is?

Đáp án

3. I’m not listening / I am not listening

4. She’s having / She is having

5. I’m not eating / I am not eating

6. He’s learning / He is learning

7. They aren’t speaking / They’re not speaking / They are not speaking .

8. I’m getting / I am getting

9. isn’t working I ‘s not working / is not working

10. I’m looking / I am looking

Trên đây là cách dùng Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh, tiếp theo là những bài viết về Ngữ pháp tiếng Anh mời các bạn xem tiếp

Bao Oanh Do

Bao Oanh Do là giảng viên tại Trung tâm ngoại ngữ PopoDooKids, cô đã hỗ trợ hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cải thiện khả năng nói tiếng Anh của họ. Cô có bằng cấp về sư phạm tiếng Anh cùng với hơn 15 năm kinh nghiệm dạy học. Bao Oanh Do là người tạo ra các bài học Phát âm tiếng Anh trực tuyến có audio được thiết kế phù hợp với nền tảng ngôn ngữ của học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button