Terms of Use

Website https://hocngoaingu.edu.vn được tạo ra để giúp người dùng ở mọi cấp độ, tận dụng tối đa được các kiến thức về học tiếng Anh. Chúng tôi có rất nhiều hướng dẫn, bài viết, tài liệu… tiếng Anh tuyệt vời trên trang web của mình. Bạn có thể sử dụng bất kỳ và tất cả các tài liệu được chia sẻ trên trang web này trong các dự án thương mại hoặc miễn phí của bạn. Bạn cũng có thể tham khảo các đoạn trích và tài liệu của chúng tôi trên các blog / trang web của riêng bạn miễn là bạn cung cấp đầy đủ nguồn của bài viết cho chúng tôi từ bài viết đó.

Bạn KHÔNG được phép đạo văn nội dung của chúng tôi và / hoặc dịch các tài liệu này trên trang web của bạn mà không để lại nguồn hoặc được phép của chúng tôi.

Trân trọng và Cám ơn

Back to top button