Privacy Policy

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tại PopoDooKids, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi tuân theo:

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần. (Chúng tôi không thể chấp nhận các dịch vụ yêu cầu bạn về những thứ như giới tính hoặc mức thu nhập của bạn mà không có lý do rõ ràng.)
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ việc tuân thủ luật pháp, phát triển sản phẩm của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động đang diễn ra của trang web của chúng tôi.
Trung tâm Ngoại ngữ PopodooKids vận hành một số trang web bao gồm popodookids.edu.vn, hocngoaingu.edu.vn và nhiều trang web khác. Chính sách của PopodooKids là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành các trang web của mình.
Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Trung tâm Ngoại ngữ PopodooKids thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của PopodooKids trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của PopodooKids sử dụng trang web của nó. Đôi khi, PopodooKids có thể tiết lộ thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng thể, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

PopodooKids cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên blog của chúng tôi. PopodooKids chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người nhận xét đã đăng nhập trong cùng trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ việc địa chỉ IP của người bình luận blog được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog nơi nhận xét đó được để lại.
Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của PopodooKids chọn tương tác với PopodooKids theo những cách yêu cầu PopodooKids thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà PopodooKids thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập nhận xét trên blog của chúng tôi cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người muốn nhận cập nhật WPBeginner qua email, chúng tôi thu thập email của họ. Trong mỗi trường hợp, PopodooKids chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với PopodooKids . Động lực tuyệt vời không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân,
Thống kê Tổng hợp

PopodooKids có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào các trang web của nó. Ví dụ: PopodooKids có thể giám sát các trang phổ biến nhất trên trang hocngoaingu.edu.vn hoặc sử dụng spam được dịch vụ Akismet sàng lọc để giúp xác định spam. Động cơ tuyệt vời có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, PopodooKids không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.
Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

PopodooKids chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt PopodooKids hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn trên các trang web của PopodooKids , và (ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của PopodooKids , bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. PopodooKids sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân tiềm năng cho bất kỳ ai. Ngoài nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của nó, như được mô tả ở trên, PopodooKids chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi PopodooKids tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của PopodooKids , thứ ba các bữa tiệc hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web PopodooKids và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, PopodooKids đôi khi có thể gửi cho bạn email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với Awesome Động cơ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng các blog sản phẩm khác nhau của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hỗ trợ hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. PopodooKids thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.
Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. PopodooKids sử dụng cookie để giúp PopodooKids xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web PopodooKids và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập PopodooKids không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của PopodooKids , với nhược điểm là một số tính năng nhất định của các trang web của PopodooKids có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.
Chuyển giao kinh doanh

Nếu PopodooKids hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó đã được mua lại hoặc trong trường hợp không chắc rằng PopodooKids ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thì thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được bên thứ ba chuyển giao hoặc mua lại. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại PopodooKids có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.
Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của PopodooKids và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.
Bình luận

Các nhận xét và nội dung khác được gửi đến dịch vụ chống thư rác của Akismet sẽ không được lưu trên máy chủ của chúng tôi trừ khi chúng được đánh dấu là dương tính giả, trong trường hợp đó, chúng tôi lưu trữ chúng đủ lâu để sử dụng chúng nhằm cải thiện dịch vụ nhằm tránh dương tính giả trong tương lai.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng PopodooKids có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của PopodooKids . PopodooKids khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Back to top button