Kinh nghiệm

Mạo từ không xác định trong tiếng Anh mà bạn chưa biết [ năm 2022]

Mạo từ không xác định là gì?

Các mạo từ không xác định trong tiếng Anh là không thay đổi. Bạn sử dụng mạo từ nào, tùy thuộc vào chữ cái đầu tiên của từ sau nó, hoặc vì lý do phát âm. Dùng “a” khi từ tiếp theo bắt đầu bằng phụ âm hoặc trước khi các từ bắt đầu bằng u and eu khi chúng phát âm như you. Dùng an khi từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm (a,e,i,o,u) hoặc với h câm.

Các mạo từ không xác định

Có 2 mạo từ không xác định trong tiếng Anh là mạo từ a, an

  • Mạo từ “a” trong tiếng Anh
  • Mạo từ “an” trong tiếng Anh

Cách dùng Mạo từ “an”

‘An’ được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm tiếng Anh, chứ không phải trong cách viết).

Có 3 trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1: Các từ được bắt đầu bằng các nguyên âm ” a, e, i, o”

Eg:

An apple (một quả táo) , an egg (một quả trứng), an orange (một quả cam)
Trường hợp 2: Một số từ bắt đầu bằng “u“:

Eg:

An umbrella (một cái ô)
Trường hợp 3: Một số từ bắt đầu bằng “h” câm

Eg:

An hour (một tiếng)

An honest man( một người đàn ông thật thà)

Cách dùng Mạo từ “a”

Chúng ta dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Bên cạnh đó, chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng “u, y, h”.

Eg: A year (một năm), A house (một ngôi nhà), a uniform (một bộ đồng phục), …

Trường hợp 1: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni” và “eu”  phải dùng “a”

Eg: a university (trường đại học), a union (tổ chức), a eulogy (lời ca ngợi), …·

Trường hợp 2: Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 1/5 a /one fifth.

Eg:  I get up at a quarter past seven.  Tôi thức dậy vào lúc 7 giờ 15 phút.

Trường hợp 3: Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Eg: My mother bought a half kilo of oranges. Mẹ tôi mua nửa cân cam.

Trường hợp 4: Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Eg: John goes to work three times a week.
John đi làm 3 lần một tuần.

Trường hợp 5: Dùng trong các thành ngữ từ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple of ( một đôi, 1 cặp)/ a dozen (một tá)/a great deal of (nhiều)/ a large number of- dùng trước danh tù đếm được/ a piece of( một miếng)/ a bunch of( một bó, một nải)

Eg: I want to buy a bunch of flowers
Tôi muốn mua 1 bó hóa.

Trường hợp 6: Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred – a/one thousand.

Eg: My school has a hundred students.
Trường của tôi có một trăm học sinh.

Các trường hợp không sử dụng mạo từ không xác định “a, an”

Trường hợp 1: Không sử dụng Trước danh từ số nhiều.

Lưu ý: A/An không có hình thức số nhiều.

Eg:

Số nhiều của a dog là dogs
Trường hợp 2: Không sử dụng trước danh từ không đếm được
Eg:

My mother gave me good advice. (Mẹ của tôi đã đưa cho tôi những lời khuyên hay)
Trường hợp 3: Trước tên gọi các bữa ăn, trừ khi có tính từ đứng trước các tên gọi đó
Eg:

I have dinner at 6 p.m (tôi ăn cơm trưa lúc 6 giờ tối)
Tuy nhiên, nếu là bữa ăn đặc biệt nhân dịp nào đó, người ta vẫn dùng mạo từ bất định (mạo từ không xác định).
Eg:

I was invited to breakfast (bữa điểm tâm bình thường)

Các lỗi thường gặp khi sử dụng mạo từ không xác định a, an

Lỗi cơ bản: Khi người học được học thường hay nghĩ mạo từ a được sử dụng trước từ bắt đầu bằng phụ âm, mạo từ an được sử dụng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm.

Ví dụ:

a game, a boat, a year,  (một người đàn ông thọt chân), a hour (một giờ đồng hồ)

an university, an one-legged man, an European (một người Châu Âu), an egg (một quả trứng), an ant (một con kiến)

Sửa đúng: Để phân biệt a/an thì các bạn cần năm chắc quy tắc phát âm với nguyên âm và phụ âm của các từ nhé  (æ, ʌ,…), không nên dựa quá nhiều vào phần hình ảnh của chữ nhé. Vậy nên

  • “a” đứng trước từ có âm đầu tiên khi phát âm là phụ âm:

a game, a boat, a year,  (một người đàn ông thọt chân). a university, a one-legged man, a European (một người Châu Âu)

→ Danh từ university [,ju:ni’və:səti] phát âm bắt đầu là phụ âm chứ không phải nguyên âm u như chúng ta nghĩ nên chỗ này cần sử dụng a university

→ Danh từ one-legged man [‘wʌn’legd] phát âm bắt đầu bằng phụ âm nên không sử dụng an mà sử dụng a one-legged man

  • “an” đứng trước từ có âm đầu tiên là nguyên âm hoặc một âm câm

an egg (một quả trứng), an ant (một con kiến), an hour (một giờ đồng hồ)

→ hour [‘auə] phát âm bắt đầu bằng nguyên âm. Nên chúng ta dùng an chứ ko dùng a như chúng ta thấy.

  • “an” cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm:

an SOS (Một tín hiệu cấp cứu), an X-ray (một tia X)

Bài tập về mạo từ không xác định a, an

 

Bao Oanh Do

Bao Oanh Do là giảng viên tại Trung tâm ngoại ngữ PopoDooKids, cô đã hỗ trợ hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cải thiện khả năng nói tiếng Anh của họ. Cô có bằng cấp về sư phạm tiếng Anh cùng với hơn 15 năm kinh nghiệm dạy học. Bao Oanh Do là người tạo ra các bài học Phát âm tiếng Anh trực tuyến có audio được thiết kế phù hợp với nền tảng ngôn ngữ của học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button