Đại từ phản thân trong tiếng Anh| Những kiến thức không thể bỏ sót

Đại từ phản thân trong tiếng Anh (Reflexive Pronouns) là một loại đại từ được dùng để phản chiếu lại chủ từ trong câu. Nghe có vẻ phức tạp phải không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ điều đó.
Đại từ phản thân trong tiếng Anh là gì?

Đại từ phản thân hiểu nôm na là một đại từ được dùng để phản chiếu lại chủ từ của câu. Nói cách khác, nó đề cập đến một người hay một sự vật ở chủ ngữ hoặc mệnh đề, thể hiện là chính đối tượng đó.

Ví dụ: Cô ta chỉ biết yêu bản thân cô ta.

→ Bản thân cô ta trong tiếng Anh là herself chính là Đại từ Phản Thân trong tiếng Anh.
Các đại từ Phản Thân trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có tất cả 8 đại từ phản thân tương ứng với các ngôi.

Ngôi Đại từ phản thân
I Myself ( tự tôi)
You Yourself (số ít) ( tự bạn, chính bạn)

Yourselves (số nhiều)

She Herself ( tự cô ấy, chính cô ấy)
He Himself ( tự anh ấy, chính anh ấy)
They Themselves ( tự họ, chính họ)
We Ourselves ( Chính chúng tôi, tự chúng tôi )
It Itself ( Chính nó, tự nó)

Cách dùng đại từ phản thân trong tiếng Anh

Tùy theo vị trí trong câu, đại từ phản thân trong tiếng Anh có 3 chức năng chính dưới đây:

#1. Làm tân ngữ trong câu

Khi chủ ngữ và tân ngữ trong câu cùng chỉ một người hoặc một vật, có thể sử dụng đại từ phản thân để thay thế cho tân ngữ sau một số động từ.

Ví dụ: These children are so young. They can not look after themself. Những đứa trẻ đều rất còn rất nhỏ. Chúng nó không thể tự chăm sóc bản thân được.

Lưu ý: Không sử dụng đại từ phản thân sau những động từ miêu tả công việc cá nhân của con người như wash, dress, shave…

#2. Làm tân ngữ cho giới từ

Đại từ phản thân có thể sử dụng như một đối tượng của giới từ (đứng sau giới từ) nếu đối tượng này có liên quan đến chủ thể của mệnh đề.

Ví dụ: I love to cook by myself. Tôi thích nấu cơm cho chính mình.

#3. Nhấn mạnh chủ thể hành động

Có thể đặt đại từ phản thân ngay sau chủ ngữ hoặc ở cuối câu để nhấn mạnh danh từ làm chủ ngữ.

Ví dụ: You yourselves asked us to do it. Chính bạn đã yêu cầu chúng tôi làm điều đó.
Bài tập về đại từ phản thân trong tiếng Anh

Để hiểu hơn và sử dụng Đại từ Phản Thân được chính xác nhất hãy vận dụng làm những bài tập dưới đây.

Chọn đại từ phản thân đúng điền vào chỗ trống:
1.Lisa did her homework …

2. Tim and Gerry, if you want more milk, help …

3. I wrote this poem …

4. Emma, did you take the photo by …?

5. The lion can defend …

6. Alice and Doris collected the stickers …

7. Robert made this T-shirt…

8. We helped … to some Coke at the party.

9. My mother often talks to ….

10. He cut … with the knife while he was doing the dishes.

Đáp án: 1. Herself, 2. Yourselves, 3. Myself, 4. Yourselves, 5. Itself, 6. Themselves, 7. Himself, 8. Ourselves, 10. Himself.

Hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn không còn lúng túng khi đứng trước các bài tập liên quan đến kiến thức về Đại từ Phản Thân trong tiếng Anh và sẵn sàng đạt điểm cao trong các bài thi trên trường.

Đỗ Oanh

Bao Oanh Do là giảng viên tại Trung tâm ngoại ngữ PopoDooKids, cô đã hỗ trợ hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cải thiện khả năng nói tiếng Anh của họ. Cô có bằng cấp về sư phạm tiếng Anh cùng với hơn 15 năm kinh nghiệm dạy học. Bao Oanh Do là người tạo ra các bài học Phát âm tiếng Anh trực tuyến có audio được thiết kế phù hợp với nền tảng ngôn ngữ của học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button