Phân biệt cách dùng Where và Which trong mệnh đề quan hệ

Sự khác biệt chính giữa where và which trong mệnh đề quan hệ là where trong mệnh đề quan hệ luôn chỉ ra một vị trí trong khi which có thể chỉ ra một người hoặc một vật.

Hơn nữa, Where là trạng từ quan hệ trong khi which là đại từ quan hệ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cả hai từ này trong mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa where và which trong mệnh đề quan hệ phụ thuộc vào loại thông tin mà chúng thêm vào câu. Nắm chắc mệnh đề quan hệ giúp bạn sử dụng ngữ pháp tiếng Anh thành thạo vận dụng giao tiếp và thi chứng chỉ.
Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề quan hệ là một loại mệnh đề phụ thuộc, không thể đứng một mình trong câu. Nó cung cấp thêm thông tin về câu và về cơ bản hoạt động như một tính từ . Mệnh đề quan hệ thường bắt đầu bằng đại từ quan hệ. Các đại từ quan hệ được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh là who, that và which. Đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ thường thay thế cho danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ . Dưới đây là một số ví dụ về mệnh đề quan hệ.

 • He is wearing a shirt. I gave him that shirt. → He is wearing the shirt I gave him.
 • A man stole my wallet. He has been arrested. → The man who stole my wallet has been arrested.

Hai câu trên là mệnh đề xác định và mệnh đề không xác định

Mệnh đề xác định

Mệnh đề xác định, còn được gọi là mệnh đề quan hệ hạn chế hoặc mệnh đề quan hệ xác định, bổ sung thông tin cần thiết cho câu. Nó giúp xác định một người hoặc một vật cụ thể từ một nhóm lớn hơn. Ví dụ

 • The students who do not study will fail the exam.
 • The accident that happened yesterday was the truck driver’s fault.

Nếu bạn loại bỏ mệnh đề quan hệ xác định khỏi câu, ý nghĩa của câu sẽ thay đổi đáng kể. Hơn nữa, mệnh đề quan hệ xác định không được tách khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy.

Mệnh đề không xác định

Mệnh đề không xác định ngược lại với mệnh đề xác định. Họ thêm thông tin bổ sung vào câu. Loại bỏ một mệnh đề không xác định sẽ không thay đổi ý nghĩa tổng thể của một câu. Hơn nữa, chúng luôn được đặt ra khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy. Ví dụ

 • My aunt, who was born in Paris, lived most of her life overseas.
 • He is always late, which is a really bad habit.

Cách sử dụng Where trong mệnh đề quan hệ

Where là trạng từ quan hệ, không phải đại từ quan hệ. Tuy nhiên, đôi khi nó được dùng ở đầu mệnh đề quan hệ. Chúng ta sử dụng where trong mệnh đề quan hệ để chỉ địa điểm.

 • The corner store, where we usually buy our food, was robbed.
 • This is the place where Lady Elizabeth was killed by highwaymen.
 • Baker Street is the street where Sherlock Holmes lived.
 • We first met him in London, where we lived in the early eighties.
 • There is a site on the internet where you can download Classic movies.
 • Though he never married her, he built her a house where she lived and raised their son.

* Cấu trúc:

Where = giới từ chỉ nơi chốn (in, on, at, from..) + which

* Ví dụ:

 • Do you know the country where (in which) I was born?(Bạn có biết đất nước mà tôi đã sinh ra?).
 • I went back to the village where I was born.
 • Da Nang is the place where I like to come.

Cách sử dụng Which trong mệnh đề quan hệ

WHICH: Là một đại từ quan hệ. Trên thực tế, nó là một trong những đại từ quan hệ được sử dụng nhiều nhất trong mệnh đề quan hệ. Theo truyền thống, đại từ quan hệ này được sử dụng để hình thành mệnh đề quan hệ không xác định. Như đã đề cập ở trên, loại mệnh đề quan hệ này cung cấp thông tin bổ sung cho câu. Ví dụ

 • The festival, which lasted all day, ended with fireworks.
 • He has missed his bus, which means he is going to be late.

WHICH thay thế cho danh từ chỉ vật, đóng chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. Vì vậy, sau Which có thể là động từ hoặc chủ ngữ.

 • The pencil which is in your pocket belongs to me.
 • The car which he bought is very expensive.

Chú ý:Khi Which đóng chức năng tân ngữ, ta có thể lược bỏ nó, ví dụ:

The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.
Sự khác nhau giữa Where và Which trong mệnh đề quan hệ

 • Where là trạng từ quan hệ trong khi which là đại từ quan hệ. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng cả hai để tạo thành mệnh đề quan hệ.
 • Where trong mệnh đề quan hệ luôn chỉ ra một vị trí trong khi which có thể chỉ ra một người hoặc một vật. Đây là điểm khác biệt chính giữa where và which trong mệnh đề quan hệ.
 • Hơn nữa, where có thể xảy ra trong cả mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Tuy nhiên, which chủ yếu xảy ra trong mệnh đề quan hệ không xác định. Infographic dưới đây trình bày sự khác biệt giữa where và which trong mệnh đề quan hệ ở dạng bảng.

mdqh

* Chú ý:Khi Which đóng chức năng tân ngữ, ta có thể lược bỏ nó, ví dụ:

The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.

Đỗ Oanh

Bao Oanh Do là giảng viên tại Trung tâm ngoại ngữ PopoDooKids, cô đã hỗ trợ hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cải thiện khả năng nói tiếng Anh của họ. Cô có bằng cấp về sư phạm tiếng Anh cùng với hơn 15 năm kinh nghiệm dạy học. Bao Oanh Do là người tạo ra các bài học Phát âm tiếng Anh trực tuyến có audio được thiết kế phù hợp với nền tảng ngôn ngữ của học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button